2014 оны 3, 4 дүгээр улиралд нөхөн бүрдүүлэлт байгууллагуудад сургалт явууллаа...

Нийслэлийн Архивын газрын Төлөвлөлт, арга зүйн хэлтсээс 08 дугаар сарын 21-ны өдөр 2014 оны 3, 4 дүгээр улиралд  төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх  төлөвлөгөөт  байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ...


Дэлгэрэнгүй...

Хувьчлагдсан, татан буугдсан нийслэлийн байгууллагуудын архивын баримтыг төрийн архивт шилжүүлэн ав...

Нийслэл, Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 375 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн Архивын газраас хувьчлагдсан, татан буугдсан байгууллагын архивын баримтыг аж ахуй нэгж, иргэдийн гар дээрээс т...


Дэлгэрэнгүй...

Архивын ерөнхий газраас 2015 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа...

Архивын Ерөнхий газраас 2015 онд зохион байгуулах анхан шатны,  мэргэшүүлэх, захиалгат сургалтын төлөвлөгөө батлагдсан тул хамрагдах хүсэлтэй ажилтнууд Архивын Ерөнхий газарт шууд хандаж бүртгүүлэх ба...


Дэлгэрэнгүй...

Баримт бичгийн стандартын аяны мэдээ

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны болон тэдгээрийн харьяа газруудын хүрээнд “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт” идэвхижүүлэлтийн сарын аяны...


Дэлгэрэнгүй...

Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт сарын аян явагдаж байна...

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны болон тэдгээрийн харьяа газруудын хүрээнд “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт” идэвхижүүлэлтийн сарын аяны...


Дэлгэрэнгүй...

Нийслэлийн Архивын газрын даргын 1998-2013 оны тушаалд кодификаци хийж дууслаа...

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр 04-ны өдрийн А/237 дугаар захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд “Хууль таны хөтөч” уралдааны удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Архивын газрын даргын 1998-20...


Дэлгэрэнгүй...
012345

Архивчдын алдар

Facebook

Twitter

Follow Us On Twitter - Image

түнш байгууллага

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: