Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр модулийн сургалт явуулна...

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Архивын газар хамтран 2014 оны 04 дүгээр сард нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтнуудад “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн асуудлаар модулчилсан сур...


Дэлгэрэнгүй...

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байна...

Нийслэлийн Архивын газрын сургалт арга зүйн ажлын 2014 оны төлөвлөгөө болон нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу нийслэлийн Архивын газраас оны эхний хагас жилд “Таны оролцоо-бидний дэ...


Дэлгэрэнгүй...

Дүүргийн хороодод сургалт зохион байгуулж байна

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/451 дүгээр захирамжаар Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар бүрт “Дүүргийн архив” буюу төрийн архивын салбар, дунд шатны архивыг  байгуулж, орон тоог шийдвэрлэсэн байд...


Дэлгэрэнгүй...

Нийслэлийн засаг дарга Нийслэлийн Архивын салбарынхантай уулзлаа...

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл 2014 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Нийслэлийн Архивын салбарын албан хаагчид”-тай уузалт хийлээ.  ...


Дэлгэрэнгүй...
0123

"Нийслэлийн Цахим архив" төсөл

 • 2014-04-03

  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/452  тоот “Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх” тухай захирамжийн биелэлтийн Нийслэлийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн тайланг 2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ны байдлаар гаргав

 • 2014-01-10
  Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн энэ оны анхны хуралдаан 1 дүгээр  сарын 9-нд болж, хуралдаанаар "Нийслэлийн цахим архив" төслийн ажлыг эхлүүлэх шийдвэрийг дэмжиж, нийслэлийн Архивын газарт ажиллах гэрээт ажилтаны 2014 оны 1 дүгээр улирлын цалингийн санхүүжилтыг НЗД-ын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг дэмжлээ.
   
  "Нийслэлийн цахим архив" төслийн нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх ажлын төсвийг 2014 оны тодтголд оруулахыг хуралдаанаас үүрэг болголоо.
 • 2013-06-04

  Нийслэлийн Архивын газраас “Цахим архив” төслийг 6 бүлэг 11 зүйлтэй боловсруулан, Төрийн архивыг байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанаас нь цахимжуулах, төрийн архивын нэгдсэн мэдээллийн санг ашиглан Монгол улсын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад лавлагаа үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, олон талт, хүртээмжтэй ашиглуулах, цахим дэд бүтэц үүсгэх зорилго бүхий хөмрөг үүсгэгч 1109 байгууллагыг хамарсан иж бүрэн програм хангамж, тоног төхөөрөмжтэй болох зорилтыг хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А564 дугаар "Нийслэлийн Цахим архив төсөл батлах тухай" захирамж батлагдан гарлаа.

   
  Төрийн архивын сан хөмрөгт хамаарагдах баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, архивын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хадгалалт хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдлын найдвартай нөхцлийг хангаж, байгууллага иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай болгох зорилго бүхий “Нийслэлийн цахим архив” төслийг 2014-2015 онд хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, хавсралтаар баталлаа.
 • 2013-05-23
  Нийслэлийн Архивын газраас төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг цахим тоон хэлбэрт хувиргах, төгөлдөршүүлэх, төрийн архивын нэгдсэн мэдээллийн санг ашиглан Монгол улсын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад лавлагаа үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, олон талт, хүртээмжтэй ашиглуулах цахим дэд бүтцийг үүсгэх зорилго бүхий бүхий "Нийслэлийн цахим архив" төсөл боловсруулж 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, дэмжүүллээ.
   
  Төслийн хүрээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн шийдвэрлэсэн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онлайнд суурилсан апликэшин програм хангамж, олон улсын стандартад нийцсэн техник, тоног төхөөрөмжүүд, суурилуулалт, сургалт, сурталчилгааны зардал, төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах урсгал зардал, боловсон хүчний зардал зэргийг шийдвэрлэх шаардлагатайг тусгасан бөгөөд төслийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:
  - Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг цахимжуулснаар төрийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл дамжуулах, солилцох үйл ажиллагаа сайжирч, төсвийн зардал хэмнэгдэнэ.
  - Цаасан баримт цахим хэлбэрт шилжиж, төрийн үйлчилгээ ил тод нээлттэй, хөнгөн шуурхай хүрнэ.
  - Байгууллага, салбарын хэмжээнд баримт, мэдээллийг шуурхай дамжуулах, солилцох, өгөгдлийн сан үүсгэн ашиглах, багаараа баримт бичиг дээр ажиллах, сүлжээний орчинд асуудлыг хянан шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ.
  - Иргэд, байгууллагуудад өгөх лавлагаа олголт хурдсана.
  - Архивын үнэт цаасан баримт ашиглалтаас гарна.
  - Архивын баримтын хадгалалтын нөхцөл сайжирч, мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдана.
  Loading ...
 • 2013-05-09

  Нийслэлийн Засаг Даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай” А/452 дугаар захирамж батлагдан гарлаа.

  Тус захирамжийн зорилго нь Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, тэдгээрийн харьяа байгууллагууд, Улаанбаатар хотын захирагчийн харьяа нийт 736 байгууллагуудын архивт хадгалагдаж байгаа захирамжлалын баримт бичгүүдэд цахим хувь үйлдэх замаар эх баримтыг ашиглалтаас чөлөөлж, баримтын хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг хангах, улмаар Төрийн архивын сан хөмрөгийн талаарх мэдээлэл-лавлагааг онлайн хэлбэрээр авах нөхцлийг хангахад оршино.
  Нийслэлийн Архивын газраас 2013 оны 06 дугаар сард уг асуудлаар сургалт явуулж шаардлагатай гарын авлага, зөвлөмжөөр хангах ба өдөр, цагийг тухайн үед мэдээлэх болно.
  Шаардлагатай програм хангамжийг авч суулгах хэрэглэх болон бусад арга зүйн асуудлаар Мэдээлэл технологийн тасагтай  315066 утсаар холбогдож ажиллана уу.

Архивчдын алдар

Манай сайтад

Өнөөдөр 5
Энэ 7 хоног 5
Өнгөрсөн 7 хоног 1037
Энэ сард 3004
Өнгөрсөн сард 185
Нийт 3217

Facebook

Twitter

Follow Us On Twitter - Image

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: